Milloin valmennus kannattaa?

Mikäli tiimisi on

 • turhautunut nykyisiin toimintatapoihin
 • kiireinen hyvästä tai huonosta syystä
 • alisuoriutuva tavoitteissaan
 • hukannut tavoitteensa
 • jämähtänyt totuttuun
 • muutosvastarintainen uuden edessä
 • todella hyvä – hyvästä on helppo tehdä huippu!

Mitä on valmentaminen?

Valmentaminen on sitä, että tiimi saadaan yhdessä etsimään ongelmien todelliset juurisyyt ja etsimään niihin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Vain osallistamalla koko tiimi uuden toimintatavan luomiseen, sitoutuvat kaikki tekemään tarvittavat toimenpiteet.

Valmennuksella tuloksia nopeasti

Tyypillisesti halutaan, että muutos parempaan näkyy suhteellisen nopeasti. Toiset, vaikkapa startupit, odottavat tuloksia viikoissa, useimmat yritykset kuukauden parin päästä ja pitkäjänteisimmät organisaatiot malttavat odottaa jopa vuoden. TBL:n asiakaslupaus on, että haluttu muutos tapahtuu.

Valmentaminen on tavoitteellista

Valmentaminen on aina tavoitteellista. Tai ainakin sen pitäisi olla. TBL ei ryhdy kehittämishankkeisiin, joilla ei ole selkeitä, mitattavia tavoitteita. Tavoitteet asetetaan SMART-mallin mukaisesti yhdessä perehtymis- ja suunnitteluvaiheessa. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on tärkeä osa yhteistyötä.

Mihin valmentajaa tarvitaan?

Jokainen esihenkilö on tiiminsä valmentaja. Joka päivä. Siksi joskus on hyödyllistä saada uudenlaista näkökulmaa tai oman sanoman vahvistamista ulkopuoliselta valmentajalta. Valmentajan tehtävä on oivalluttaa ja haastaa osallistujia. Valmentajalla saa ja pitää olla mielipiteitä ja näkemyksiä. Vrt. Fasilitaattori. Valmentajan ammattitaitoa on varmistaa, että kehittäminen etenee yrityksen tai organisaation strategian, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Valmennusten personointi

Jokainen valmennus ja työpaja sekä niihin liittyvät materiaalit ja tehtävät suunnitellaan ja luodaan yhdessä. TBL:n Anu Härkösellä on yli 10 vuoden kokemus personoiduista valmennuksista. Personointi tarkoittaa seuraavanlaisia asioita:

 • Valmentaja tulee perehdyttää nykytilanteeseen esim. järjestää avainhekilöiden haastattelut
 • Suunnittelupalaverissa päätetään yhdessä kehittämisen tavoitteet ja asetetaan niille tavoitteet
 • Sovitaan kommunikoinnin mallista, jotta kaikki osapuolet tietävät roolinsa ja vastuunsa
 • Osallistujien asennetta ja motivaatiota sekä taitotasoa voidaan kartoittaa sähköisellä ennakkokyselyllä
 • Osallistujat tekevät omaan työhön liittyviä Ennakkotehtäviä
 • Ennakkokyselyiden ja -tehtävien tavoitteena on sekä antaa valmentajalle riittävät lähtötiedot että valmistella osallistujia työpajaan
 • Valmennuksen lopullinen sisältö päätetään vasta sitten, kun kaikkien osapuolien odotukset ja toiveet ovat selvillä
 • Valmennuksen materiaali tehdään vasta sitten, kun kaikkien osapuolien odotukset ja toiveet ovat selvillä
 • Valmennuksen dokumentoinnista, materiaalit ja tuotokset (fläpit, kuvat, videot), sovitaan yhdessä
 • Valmennuksen jälkeen seuraa aina joko Välitehtäviä tai jatkossa tehtäviä toimenpiteitä
 • Valmennuksesta kysytään aina kirjallista palautetta, jotta seuraavalla kerralla osataan tehdä asiat vielä paremmin.

Miten valmennus toteutetaan?

 • Valmennus toteutetaan joko LIVE tai ONLINE
 • TBL valmentaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • LIVE-valmennus tarkoittaa tyypillisesti perinteistä kokoustilassa tapahtuvaa tilaisuutta, mutta on tilanteita, joissa valmennustila on ollut kellari, taukotila, ullakko, nurkkaus, huoltoasema, kauppa, tehdas, laiva jne.
 • TBL:n osallistavat fasilitointimenetelmät toimivat parhaiten, mikäli tilan koko on mitoitettu vähintään 2 x osallistujamäärälle
 • Tilan pöydät ja tuolit tulee pystyä asettelemaan erilaisiin ryhmätyö-muotoihin
 • TBL:n valmennuksissa fläppitaulujen käyttö on usein aktiivista, mielellään 2 kpl (sekä paljon paperia)
 • Tilassa tulee olla toimivat projektori (tykki) sekä äänentoistolaitteet
 • Tilassa tulee olla vähintään juomavettä ja käsidesiä. Kahvitarjoilu ja hedelmät yms. ovat tervetullutta osallistujien hemmottelua
 • Tilaisuuden avaa mielellään tavoitteista vastaava johtaja tai esihenkilö
 • Koko päivän tilaisuuksissa pidetään yleensä 1 tunnin lounastauko sekä iltapäivällä tarjoillaan kahvia ja pientä syötävää
 • Tilaisuuden päätteeksi osallistujat antavat välittömästi lyhyen kirjallisen palautteen lomakkeelle. Palautteet käsitellään seurantapalaverissa
 • Työpajan toteuttaminen ONLINE vaatii osallistujilta vahvoja etätyövälineiden käyttötaitoja
 • ONLINE valmentaminen vaatii riittävää verkkokapasiteettia siten, että osallistujat voivat pitää video-toimintoa päällä

Mitä TBL valmentaa?

Jos olet lukenut jo valmennuksen personoinnista ja toteuttamisesta, on mieleesi mahdollisesti tullut kysymys, että millaisia asioita TBL valmentaa. Vastaus on yksinkertainen. Sitä, mikä teitä kussakin tilanteessa auttaa. TBL haluaa auttaa teitä parantamaan suorituskykyänne. Se, miten haastetta lähdetään työstämään, selviää vasta yhteisissä keskusteluissa. Valmennettavat voivat olla kaikista henkilöstöryhmistä.

Miten valmennus kannattaa hankkia?

TBL:n Anu Härkönen on kiitollinen siitä, että on päässyt tekemään yhteistyötä 60 organisaation ja yrityksen kanssa yli 10 vuoden aikana. Kokemus on tuonut rohkeutta myös siihen, että osaa sanoa ”Kiitos, mutta ei kiitos”, mikäli taidot tai osaaminen eivät kohtaa tarpeitanne. Valmentaminen on luottamusbisnestä ja luottamusta joko on tai ei ole. Jokainen yhdessä aloitettu matka on saatettava onnistuneeseen päätökseen.

FASILITOINTI

Milloin fasilitointia käytetään?

Olette tiimisi kanssa uuden edessä

 • visio pitää kirkastaa tai missio kiteyttää
 • uusi suunta määritellä ja/tai asettaa sille tavoitteet
 • roolit ja vastuut täytyy selkiyttää
 • toimenpidesuunnitelma priorisoida
 • vuosikello tarkentaa

Fasilitointi varmistaa tehokkaan päätöksenteon

Mitä on fasilitointi?

Fasilitointi on sitä, että tiimi tai ryhmä ihmisiä saadaan yhdessä ratkaisemaan asetetut haasteet, saavuttamaan tavoitteet ja sitoutumaan tarvittaviin toimenpiteisiin.

Fasilitaattorin tehtävä on olla puolueeton ja neutraali. Tämä on asia, joka erottaa fasilitoinnin valmentamisesta. Ks. Valmentaminen.

Fasilitaattori noidattaa IAF:n (International Association of Facilitators) periaatteita.

Miten fasilitointi kannattaa hankkia?

PERSONAL COACHING ON SPARRAUSTA

Milloin sparraus kannattaa?

Sinä ja/tai kollegasi olette uuden edessä

 • uudessa työpaikassa aloittaminen (osana perehdyttämistä)
 • uusi tiimi tai uusia johdettavia
 • uusi vastuualue
 • uusi työkalu kuten tekoäly/AI
 • uusiliiketoimintamalli
 • muutostilanne
 • tarvitset uusia työkaluja, inspiraatiota ja energiaa

Mitä on sparraaminen?

Sparraaminen on henkilökohtaista koutsausta (personal coaching), jossa noudatetaan ICF:n (International Coach Federation) periaatteita ja TBL:n kokemuksen kautta syntyneitä parhaita käytäntöjä. Koutsin tehtävä on haastaa ajattelemaan ongelmien ja haasteiden juurisyitä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Jokainen sparraus on uniikki tilaisuus ja se vaatii koutsilta hyvää tilannetajua, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta kohdata ihminen ihmisenä.

Miten Personal Coaching kannattaa hankkia?