Jokainen toimeksianto on uniikki ja siten hinta muodostuu yhteisissä keskusteluissa. Pienellä kotimasella toimijalla on mahdollisuus olla joustava. TBL ei pääsääntöisesti vastaa kokoustilojen järjestämisestä eikä niihin liittyvistä kuluista. Matka- ja päivärahakulut laskutetaan verottajan voimassaolevien säännösten mukaisesti ellei toisin sovita. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.