Erilaiset persoonallisuusprofiilit auttavat ymmärtämään pintaa syvemmältä ihmisten motiiveja ja käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa. Pelkkä ”testin” tekeminen ei kuitenkaan tee viisaammaksi, mikäli testin tuloksia ei osaa analysoida tai hyödyntää oikealla tavalla. TBL:n Anu Härkönen on sertifioitunut valmentaja ja coach, jolla on kokemusta jo tuhansista erilaisista profiileista sekä valmennuksien että rekrytointien yhteydessä.

On jokaisen oikeus saada ammattimaista sparrausta profiilinsa läpikäymiseen, mieluiten omalla äidinkielellä, jotta säästytään vääriltä johtopäätöksiltä -kyseessä on ihmisen työelämä ja siinä menestyminen.

Katso tuotekohtaiset lisätiedot ja mikäli haluat kuulla profiileista lisää, soita: Anu Härkönen 040 5749132.

Näytetään kaikki 2 tulosta

 • Big Five kompetenssiprofiili & sparraus hakijalle sekä rekrytointikonsultille

  300,00 

  Tämä kompetenssiprofiili on yksi maailman käytetyimmistä testeistä rekrytoinneissa ja uraohjauksessa. Big Five antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, miten henkilö soveltuu erityyppisiin työtehtäviin. Profiili on erityisen hyödyllinen, kun etsitään johtajia ja esimiehiä. Mutta se antaa myös luotettavaa informaatiota, onko henkilö enemmän myynnillinen, asiakaskeskeinen, palvelualtis tai vaikkapa etätöihin soveltuva asiantuntija.

  Rekrytoinneissa Big Five antaa lisätietoa henkilöstä sellaisesta näkökulmasta, jota on vaikea muutoin lähestyä haastatteluissa. Oma ohjenuorani on, että mielikuvan hakijasta ja testituloksen tulisi vastata toisiaan. Silloin meillä on paras mahdollinen näkemys hakijan soveltuvuudesta tehtävään.

  Kompetenssitestin tekeminen 30 min ja sparraus hakijalle 45 min 

  Big Five testin tekemistä varten tarvitaan hakijan sähköpostiosoite. Hakijalle lähetetään erillinen sähköpostiviestin, jossa on ohjeet testin tekemiseen sekä vaihtoehtoisia ajankohtia sprraukselle. Lisäksi halija saa automaattisesti generoidun viestin Big Five testin tekemistä varten. Testin tekemiseen on hyvä varata 30 – 45 minuuttia rauhallista, keskeytymätöntä aikaa.

  Hakija saa testitulokset vasta konsultin kanssa käytävässä sparrauksessa. Näin vältytään siltä, että henkilö tekisi vääriä johtopäätöksiä tuloksista. Henkilökohtainen sparraus kestää 45  – 60 minuuttia, riippuen hakijan kommunikointitavasta.

  Kompetenssitestituloksista raportointi toimeksiannon antaneelle, 30 min

  Konsultti sopii erillisen noin 30 minuuttia kestävän etäkokouksen rekrytointikonsultin tai toimeksiannon antaneen tahon kanssa, jossa keskustellaan sekä hakijan Big Five testituloksista että sparrauksessa saaduista kommenteista ja ajatuksista testituloksiin liittyen.

   

 • DiSC Workplace persoonallisuusprofiili ja sparraus

  300,00 

  Tämä persoonallisuusprofiili on ehkä maailman käytetyin ja tunnetuin käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen arviointimenetelmä. Sitä voidaan hyödyntää omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden analysointiin ja uusien toimintatapojen jalkauttamiseen arjen vuorovaikutustilanteissa. Profiili sopii kaikille -siis kaikille: johtajille, esihenkilöasemassa oleville, asiantuntijoille, myyjille, asiakaspalvelutehtävissä toimiville yms. Lisäksi se on hyvä työkalu organisaation muutostilanteissa ja uuden kulttuurin luomisessa. Rekrytoinneissa siitä saa varmuutta hakijan soveltuvuudesta tiimiin ja tehtävään.

  Tervetuloa DiSC:in maailmaan!

  Profiilin tekeminen ja sparraus

  Profiilin tekemistä varten saat erillisen sähköpostiviestin, jossa on linkki henkilökohtaiseen testiisi. Varaa profiilin tekemiseen noin 30 minuuttia keskeytymätöntä ja rauhallista aikaa. Vastaa kysymyksiin suht ripeästi ilman liian syvällistä mietintää. Testin lähtökohtana on tapasi käyttäytyä työympäristössä.

  Saat profiilin 1,5 tunnin henkilökohtaisen sparrauksen yhteydessä (f2f tai online), jossa TBL:n valmentajan opastuksella

  • Käydään lävitse DiSC:in perusteet ja idea
  • Keskustellaan profiilin antamasta isosta kuvasta vs. oma kokemus
  • Keskustellaan vahvuuksista ja kehittämisalueista peilaten omaan tilanteeseen
  • Pohditaan, miten oma vuorovaikutus näyttäyttyy arjen työtilanteissa vs. kollegat
  • Oivalletaan, kuinka omia vuorovaikutustaitoja voi kehittää

  Selvitä, missä sinun pisteesi sijaitsee!

  Tässä DiSC Workplace profiili, jossa henkilö on iS ja lisäprioriteettinä hänellä on Toiminta (D).

  DiSC testi on adaptiivinen, joka tarkoittaa sitä, että testi tekee automaattisesti lisäkysymyksiä, mikäli vastaukset eivät anna riittävän selkeätä tulosta. Siten meillä jokaisella on myös yksilöllinen testi.